Polska Partia Geolibertariańska

Polska Partia Geolibertariańska

"Ludzie nie stworzyli ziemi. Jedynie inwestycje, jakie znajdują się na jej powierzchni, stanowią własność prywatną. Każdy posiadacz ziemski jest winien społeczeństwu rentę za grunt jaki zajmuje." Thomas PaineChcemy zmienić Polskę, jednak nie wierzymy, że sama wymiana partii rządzącej bez zrewidowania podstawowych "reguł gry" rozwiąże jakikolwiek problem. Dlatego naszym celem jest zmiana fundamentalnych zasad działania systemu politycznego na takie, które są bardziej sprawiedliwe i odporniejsze na nadużycia.


Oto nasze postulaty polityczne, do których zamierzamy przekonywać i które zrealizujemy po objęciu władzy:

1. Przeprowadzona zostanie prywatyzacja należących do skarbu państwa zasobów naturalnych poprzez równomierne rozdzielnie udziałów w tych zasobach pomiędzy obywateli - z możliwością wykonania prawa z udziału poprzez wykorzystanie zasobu, jego wynajem lub sprzedaż.

2. Przeprowadzona zostanie stopniowa likwidacja podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku VAT przy jednoczesnym zastępowaniu ich podatkiem LVT (podatek od własności nieprzetworzonych zasobów naturalnych).

3. Większość wpływów z podatku LVT zostanie bezpośrednio rozdzielona pomiędzy konta obywateli w postaci tzw. dywidendy obywatelskiej. Jedynie mniej niż 1% wpływu z LVT zostanie przeznaczone na utrzymanie "państwa minimalnego" (wojska, policji i sądów) mającego za zadanie ochronę ustalonego porządku prawnego.

4. Spółki skarbu państwa zostaną sprywatyzowane.

5. Wprowadzony zostanie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez państwo.

6. Wprowadzony zostanie zakaz emitowania przez państwo środków pieniężnych.

7. W miejsce władzy wykonawczej powołany zostanie kilkuosobowy zarząd działający kolegialnie oraz wybierany i odwoływany przez obywateli w systemie demokracji bezpośredniej.

8. Instytucja władzy ustawodawczej zostanie zastąpiona "ogólnym głosowaniem obywateli". Oznacza to, że zatwierdzanie i uchylanie ustaw będzie obywało się w systemie demokracji bezpośredniej.

9. Zostaną zniesione wszelkie terminy sprawowania urzędów (kadencje na czas określony). Zostaną zastąpione "zasadą utrzymania poparcia" co oznacza, że osoba pełniąca funkcję publiczną urzęduje wyłącznie przez czas, w którym posiada wystarczające poparcie obywateli. Z chwilą utraty tego poparcia osoba taka natychmiast traci swój status i zostaje zastąpiona innym kandydatem.

10. Dotychczasowa nazwa państwa "Rzeczpospolita Polska" (RP) zostanie zastąpiona nową nazwą "Geolibertariańska Wolnorynkowa Strefa Ekonomiczna" (GWSE).


W jaki sposób można nas wesprzeć ?

Niestety zrealizowanie tak dużego projektu wymaga znacznych nakładów finansowych. Potrzebujemy pieniędzy m.in. na prowadzenie kampanii informacyjnych, edukowanie obywateli, tworzenie i utrzymywanie platform wymiany informacji (takich jak forum internetowe), wsparcie prawne czy rejestracje oraz prowadzenie partii politycznej.

Obawiamy się, że nasze działania napotkają sprzeciw pewnych grup interesu związanych z obecnym systemem. Przedstawiciele obecnego układu politycznego, mogą próbować zablokować naszą działalność, gdy tylko rozwinie się na tyle, że stanie się realnym zagrożeniem dla ich władzy. Z tego powodu dotacje na rozwój działalności przyjmujemy w walucie wirtualnej bitcoin (BTC) - międzynarodowym zdecentralizowanym pieniądzu. Uniemożliwi to skonfiskowanie zebranych środków lub zablokowanie dokonywanych przez nas rozliczeń finansowych. Zapewni również większą przejrzystość w zakresie sposobu wykorzystania zgromadzonych przez nas funduszy.

Adres BTC do przekazania darowizny na naszą rzecz:

bc1qrmr5zvjudsp2p37vvpjds3nwmdfa9yqp06fkqn